Úvod Blog Malí cyklisti a zákon

Malí cyklisti a zákon

Jízda na kole je oblíbenou sportovní aktivitou zejména dětí. Ovšem i na ně se vztahuje zákon a předpisy, které stanovují, jak se smí a nesmí jezdit na kole, co musí mít s sebou nebo případně jestli je nutný doprovod dospělého člověka. Před několika lety se předpisy týkající se jízdy na kole výrazně změnily. Do předpisů byly zahrnuty cyklozóny, možnost jezdit i po chodnících či případně možnost neslézat z kola, pokud přecházíme po chodníku.

Předpisy upravující jízdu na kole se vztahují na všechny cyklisty, nerozlišuje se, zdali se jedná o dítě nebo o dospělého člověka. Jsou však jisté výjimky, které se vztahují jen na děti. Podívejme se na seznam pravidel a opatření, která se vztahují zejména na dětské cyklisty.

Děti a doprovod dospělého

Jelikož je nutné dbát při jízdě na kole na silniční předpisy, je třeba, aby dítě do deseti let jezdilo s doprovodem. Zákon stanovuje, že dítě do deseti let může samo jezdit buď po cyklostezkách, dopravních hřištích či v cyklozónách, nebo v doprovodu osoby starší patnácti let po silniční komunikaci. A i když dítě nevlastní řidičský průkaz, je nutné, aby znalo minimálně dopravní značky či to, kdo má přednost v jízdě.

Bezpečnost na prvním místě

Zákon také stanovuje, že bez helmy nesmí dítě usednout na kolo. Kromě helmy jsou zapotřebí cyklistické rukavice a pevná obuv. K bezpečnosti přispívá i funkčnost dětského kola. Musí mít kvalitní brzdy i osvětlení, případně zabudované reflexní prvky, které jsou zákonnou povinností už několik let.

Kde mohou děti na kole jezdit

Jak již bylo zmíněno, v nedávné době došlo k velkým úpravám v předpisech. Stanovilo se, že je možné jezdit na kole i po chodnících, nejen po silničních komunikacích. Děti mohou samy jezdit mimo silniční provoz, což jsou cyklostezky nebo případně hřiště, pokud se však dostanou na silniční komunikaci nebo případně na chodník vedoucí kolem silniční komunikace, je třeba doprovod osoby starší patnácti let, pokud dítě nedovršilo deseti let.

Malí cyklisti a zákon